Godkjenninger

K.A.J. Dykkertjeneste AS har godkjenninger/sertifiseringer fra Lloyds, Veritas, Sellihca og Exxon. Foruten dette har vi også sentral godkjenning for ansvarsrett. Dette borger for høy kvalitet i alle ledd av våre oppdrag og gir deg som kunde maksimal trygghet når du velger oss som sarmarbeidspartner.

DNV/Lloyds stiller følgende krav til dykkerfirma som skal kunne utføre "inwater" inspeksjoner av skip og mobile off-shore enheter:

Godkjenningspapirer
  • Dokumentert erfaring
  • Utstyr (man må bl.a. ha closed circuit television CCTV opptak av alle jobber, utstyr må ha dokumenterte vedlikeholdsprosedyrer, godkjent leverandør av vedlikehold pådykkerutstyr etc)
  • Godkjent liste over utstyr og verktøy m/brukerveiledning
  • Godkjent kvalitetsmanual for alle aspekter ved driften
  • Godkjent HMS manual, dykkemanual
  • Godkjent rapporteringsprosedyre/rapportskjema
  • Godkjent sjekkliste for inspeksjoner
  • Godkjent opplæringsprosedyre for nye dykkere/ inspektører
  • Godkjent prosedyre ved bruk av underleverandører