ROV

For oppdrag som ikke krever dykker i vannet eller for operasjoner på store dyp over lengre tid benytter vi oss av ROV (Remotely Operated underwater Vehicle). Vi har 3 stk. ROV som har forskjellige bruksområder og rekkevidder. Se i menyen over, eller scroll siden nedover.