Tjenester

I løpet av vår mangeårige historie har vi hatt mange forskjellige arbeidsoppgaver, alt fra mindre heveoppdrag til minerydding for forsvaret. Vi har spesialisert oss innen skipskontroll og reparasjon. Under dette fagområdet har vi en del spesialiserte arbeidsoppgaver. Vår kompetanse strekker seg langt utover dette og vi påtar oss selvsagt fortsatt alle typer dykkeroppdrag.

 • Dykkerarbeide
 • Innspeksjon og filming
 • Kabel og rørarbeid
 • Berging/heving/søk
 • Undervannsboring, sprenging
 • Grave/spylearbeid
 • Boring i fjell
 • Fortøyningsarbeider
 • Ankerhåndtering
 • Kaiarbeid
 • Sveising og brenning under vann

Rask utrykning og full mobilisering er en selvfølge ved grunnstøtinger og andre prekære situasjoner som krever vår spisskompetanse. Vi har kun ett telefonummer som fungerer som kontaktpunkt og alarmtelefon. Ringer du +47 922 62 015 får du alltid svar, uansett hvilken tid av døgnet du ringer.